Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni-kai Kougeki no Okaasan wa Suki Desu ka

TV
Do You Like Your Mom? Her Normal Attack is Two Attacks at Full Power Okaasan online 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?